วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

การเกิดมาครั้งเดียวของเรามันสร้างอะไรหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้
เราจึงควรสร้างความดีหรือการทำอะไรที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
ทำให้คนที่เรารักหรือรักเราให้ภูมิใจที่เราเกิดมา และทำความฝันของเราให้เป็นจริง

การเกิดมาครั้งเดียวของเรามันสร้างอะไรหลายๆอย่างให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ เราจึงควรสร้างความดีหรือการทำอะไรที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผ...